جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف و رسالت ها .


شرح وظایف مسئول تدارکات

1-تدارک و خرید روزمره واحدهای شبکه بهداشت ودرمان شادگان
2- درخواست وارده توسط تدارکات تحویل انبار نسبت به درخواست خرید
3-تهیه بلیط  اعم از هواپیما، اتوبوس جهت انجام ماموریتهای اداری 
4-اخذ درخواستها از انبار توسط تدارکات، تقسیم مابین مامورین خرید تاسیسات و اداری و اموالی به صورت جداگانه
5-اخذ استعلام قیمت توسط مامور خرید جهت معاملات متوسط شبکه بهداشت ودرمان شادگان
6-شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح دانشکده پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد.
7-تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی - مامور خرید نسبت به واخواهی اسناد رسیدگی شد اقدام و مجدد به امورمالی تحویل نماید.


شرح وظایف کارپرداز
1- پس از دریافت درخواست خرید، نسبت به خرید اقلام با نازلترین قیمت ممکنه اقدام می نمایند.
2- توزیع اوراق استعلام.
3- شرکت در جلسات مربوط به بازگشایی پاکات استعلام و مناقصات شبکه بهداشت و درمان شادگان  و پیگیری امورات محوله.
4- تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و استعلامات و مناقصات.
5- تنظیم اسناد مربوط به خریدها و پرداخت وجه به فروشندگان.
6- دریافت تنخواه بابت انجام امورات محوله و تسویه تنخواه مربوطه هر 3 ماه یکبار.
 
7- قیمت گذاری مربوط به اقلام خریداری شده در سایت نظام نوین مالی و دریافت قبض انبار.
8- انجام کلیه ی امورات مربوط به خرید واحدهای درمان، غذا و دارو، فوریتهای پزشکی، حوزه ریاست، حوزه پشتیبانی، نقلیه.
9- پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، و هزینه های پستی.
10- تنظیم اسناد شرکت هواپیمایی و سوخت وسایل نقلیه.
11- انجام کلیه ی خدمات مربوط به ساخت و ساز و پیمانکاری های کل شبکه بهداشت و درمان شادگان