جمعه 25 خرداد 1403  

اهـــداف .

شرح وظایف واحد سلامت دهان و دندان
 1- هماهنگ کردن برنامه های دندانپزشکی شبکه
2-رسیدگی به نیازمندی های واحدها از حیث مواد و لوازم دندانپزشکی و گزارش و پیگیری آن به مرکز بهداشت
3-تنظیم برنامه جهت شرکت دندانپزشکان و بهداشتکاران از حیث شرکت در کنگره های دندانپزشکی و سمینارها و غیره
4-ایجاد برنامه آموزشی برای مراقبین بهداشت، مدیران مدارس و آموزگاران و دانش آموزان با همکاری آموزش و پرورش منطقه
5-تنظیم برنامه های بهداشتی دهان و دندان برای شبکه با همکاری دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان برای مادران بهداشتی ( با همکاری واحد بهداشت خانواده )
6-ایجاد برنامه برای معاینه کلیه دانش آموزان و معرفی آنها به کلینیکهای داندانپزشکی برای انجام کارهای ترمیمی و غیره
7-رسیدگی به وضعیت دندان سازان تجربی و گزارش و پیگیری تخلفات دندانسازان به اداره نظارت بر امور درمان از طریق شبکه
8-تشکیل کمیته پیشگیری از پوسیدگی دندان با مشارکت دندانپزشکان و بهداشتکاران علاقمند و تشکیل جلسات ماهانه جهت برنامه فوق
9-نظارت بر آمار کار دندانپزشکان و بهداشتکاران و اقدام در ترمیم وضع موجود
10- نظارت و پایش از واحدهای محیطی اعم از دولتی یا خصوصی
11- بررسی آمار ارسالی از مراکز ، آنالیز و پیگیری موارد اشکال و ارسال به مرکز بهداشت استان
12- برنامه‌ریزی در جهت توسعه و بهینه‌سازی مراکز (راه‌اندازی تجهیز و تامین نیروی انسانی  پیش‌بینی سیستم نگهداری ‌و تعمیرات یونیت و تجهیزات)
13-حضور فعال در کمیته‌های بهداشتی و همکاری با سایر واحدها