جمعه 25 خرداد 1403  

روابــــــــط عـمومی شبکه بهداشت و درمان شادگان

مهمترین وظیفه روابط عمومی.

شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی نسبت به سازمان است که هم درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می شود. بی تردید ، این وظیفه در قالب مجموعه ایی از فعالیت های ارتباطی صورت می گیرد که میتوان آنها را تح عناوین ارتباطات،امور فرهنگی و نمایشگاهها ،انتشارات ،سنجش افکار و پژوهش و برنامه ریزی دسته بندی کرد که به اختصار وظایف بدین شرح  می باشد:
1-  سیاستگذاری ، برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف ،سیاستها ،فعالیت ها ،برنامه ها و مواضع سازمان به مخاطبان رسانه ها و جامعه.
2-  تلاش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان و مدیران و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات بین آنان.
3-  عضویت و شرکت در جلسه های مهم سازمان و به منظور آگاهی از سیاستها،خط مشی ها، برنامه ها و روند فعالیت ها و نیز آگاهی از نتایج سایر نشستها و گردهمایی ها و جلسه ها.
4-    برنامه ریزی و اطلاع رسانی به مردم درباره عملکرد سازمان به انگیزه تنویر افکار عمومی.
5-  ایجاد ارتباط احسن با مطبوعات ،رادیو،تلویزیون و خبرگزاری ها و بهره برداری بهینه از آنها برای اطلاع رسانی به مردم.
6-    مشارکت در برگزاری سمینارها و گردهمایی های تخصصی و عمومی سازمان.
7-    مدیریت نمایشگاهها.
8-    طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی برای اهدا به مخاطبان.
9-    نوآوری، خلاقیت و طراحی فعالیتهای جدید در قلمرو وظایف روابط عمومی.
10-   نظارت و ارزیابی فعالیتها و نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیتهای آتی.