پنجشنبه 24 خرداد 1403  

شبکه بهداشت

معرفی شبکه بهداشت شهرستان شادگان.شبکه بهداشت و درمان شادگان وظیفه نگهداری، تامین و ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری و روستایی شهرستان شادگان را برعهده دارد. جمعیت تحت پوشش این شبکه بالغ بر 150000 نفر که حدود 45000 نفر جمعیت شهری و 95000 نفر جمعیت روستایی و مساحتی بالغ بر 3600 کیلومترمربع میباشد