جمعه 25 خرداد 1403  

معرفی

کارشناسان.

جانشین : آقای محسن سیاحی
مسئول رابط آموزشی :
سید عباس حسینی
تکنسین :
رحمان مدینی
شماره تلفن ارتباط با مرکز فوریت های پزشکی 
061-53723517