پنجشنبه 24 خرداد 1403  

فرم ها و آئین نامه ها:  .

فرم ها و دستورالعمل های رسیده از معاونت بهداشتی
1-آئین نامه ماده 13
2-ماده 688 قانون مجازات اسلامی
3-فرم آماری 110-ر و 110- ش
4-فرم آماری 9-6، 10-6 و 11-6 مربوط به آب آشامیدنی
5-فرم عمکلرد ماهیانه واحد بهداشت محیط
6-فرم عملکرد فصلی بهداشت محیط
7-فرم یکنواخت سازی
8- فرم عملکرد بهداشت محیط مساجد
9- فرم بهداشت محیط مدارس
10- فرم بهداشت محیط مهدکودک و روستامهدها
11- فرم یدسنجی نمک خوراکی
12- فرم آمار شیر مدارس
13- فرم نمونه برداری نان
14- عملکرد شورای سلامت
15- فرم اتلاف سگهای ولگرد
16 فرم 3-110
17- آمار عملکرد قضایی
18- آلودگی هوا
19- ادغام مواد غذایی در نظام شبکه
20- عملکرد مربوط به مراکز بهداشتی درمانی
21- فرم آماری طرح تشدید
22- فرم معرفی متخلفین به دادگاه
23- فرم ارزیابی جوش شیرین و نمک
24- عملکرد مبالغ دریافتی
زیر مجموعه: 3 مرکز شهری و روستایی  10 مرکز روستایی
ارتباط با ما:53722092