جمعه 25 خرداد 1403  

اهداف معاونت غذا و دارو.

ارتقاء کیفی منابع انسانی حوزه مدیریت
ارتقاء کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی حوزه
ارتقاء سطح منابع مالی حوزه مدیریت
افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش های مرتبط با حیطه فعالیت حوزه مدیریت
مشارکت پویا در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و فرآیندهای مبتنی بر ارتقاء سطح ایمنی و سلامت محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی تولید و عرضه شده در سطح شهرستان
تلاش مستمر در توسعه و ارئه خدمات فنی (کمی وکیفی ) آزمایشگاهی متناسب با نیازمندی شهرستان
ایجاد تعامل سازنده با بخش خصوصی (واحدهای تولیدی،آزمایشگاههای آکرودیته و همکار)
گسترش و توسعه به روز خدمات فنی آزمایشگاهی مربوط به کنترل کیفی
استناد کلیه فرایندها، استنتاج ها و تجزیه و تحلیل ها به مراجع علمی معتبر، دستورالعمل ها، مقررات وقوانین جاری و پرهیز از هر گونه اعمال سلایق شخصی در مرحله انجام آزمایشات و اظهارنظر در مورد کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه

رویدادها مهم و نظارت بر و فرآوردهای صنعتی

نظارت بر پایش و کنترل شرایط محیطی

همکاری جهت ارزیابی صلاحیت کارکنان آزمایشگاه
مشاركت در ارزیابی تامین کنندگان مواد، خدمات و تجهیزات موثر بر کیفیت آزمون
تعیین اطلاعات فنی کالای درخواستی مورد نیاز آزمایشگاه
بازرسی و تصدیق خرید انجام شده
انجام محاسبات تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
همکاری با مدیر کیفیت جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
همکاری با مسئول کیفیت جهت رسیدگی به شکایات مشتری
بررسی امکان سنجی انجام آزمون های درخواستی مشتری
مسئولیت رسیدگی به کنترل کار نامنطبق و دستور توقف کار در صورت نیاز و فراخوان کار و صدور مجوز برای ادامه کار
ارزیابی و انتخاب پیمانکاران فرعی
انجام فعالیت های مربوط به تضمین نتایج آزمون ( برنامه ريزي و اجرا )
همكاري با مسئول كيفيت براي  رسیدگی به شکایت مشتریان ، بازخورهاي مشتریان، گزارش هاي رسیده از کارکنان
مسئول رسیدگی و نگهداري سوابق بازخورهاي حاصل از نتایج مقایسه هاي بین ازمایشگاهی یا آزمونهاي کفایت تخصصی و    توصیه هاي بهبود
نظارت بر صلاحیت و عملکرد کارکنان آزمایشگاه
همكاري با مسئول كيفيت در رفع عدم انطباق ها ، اقدام اصلاحی و نگهداري سوابق
اطمینان از برقرار بودن برنامه تعمیر ، نگهداري و کالیبراسیون تجهیزات
مشخص کردن نیازهاي آموزشی ، برقراري آموزش کارکنان و ارزیابی اثر بخشی آموزش ها
همكاري با مسئول كيفي براي تعيين زمانبندي مميزي داخلي
اعلام کمبودها و نواقص موجود در آزمایشگاه اعم از مواد مصرفي ، تجهيزات ، منابع انساني و غيره
حفاظت از اموال مشتری
تحویل و تحول نمونه ها و فرم های ارسالی از بخش اداری
نظارت بر تقسیم نمونه های ارسالی بین آزمایشگاه
همكاري با مسئول كيفيت جهت انجام اثربخشي دوره هاي آموزشي
گزارش وضعيت پرسنل آزمايشگاه و عملكرد آنان با همكاري كيفي
انجام كليه امور محوله از سوي مافوق