شنبه 14 تير 1399  

اخبار

فوریتهای پزشکی ۱۱۵ خط مقدم با کرونا (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم).

فوریتهای پزشکی ۱۱۵ خط مقدم با کرونا (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم).

1398/12/14 چهارشنبه
فوریتهای پزشکی ۱۱۵ خط مقدم با کرونا (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم).

آمادگی کامل پرسنل درمان بیمارستان شهید معرفی زاده برای مبارزه با ویروس کرونا و خدمت رسانی به همشهریان شریف شادگانی (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم)

آمادگی کامل پرسنل درمان بیمارستان شهید معرفی زاده برای مبارزه با ویروس کرونا و خدمت رسانی به همشهریان شریف شادگانی (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم)

1398/12/14 چهارشنبه
آمادگی کامل پرسنل درمان بیمارستان شهید معرفی زاده برای مبارزه با ویروس کرونا و خدمت رسانی به همشهریان شریف شادگانی (همه _با _هم _علیه _کرونا را شکست__ می دهیم)

بازدید شبانه دکتر سلمان زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و ویزیت بیماران توسط ایشان که خود متخصص بیماریهای عفونی نیز هستند در بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان (ما کرونا را شکست می دهیم)

بازدید شبانه دکتر سلمان زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و ویزیت بیماران توسط ایشان که خود متخصص بیماریهای عفونی نیز هستند در بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان (ما کرونا را شکست می دهیم)

1398/12/14 چهارشنبه
بازدید شبانه دکتر سلمان زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و ویزیت بیماران توسط ایشان که خود متخصص بیماریهای عفونی نیز هستند در بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان (ما کرونا را شکست می دهیم)

گند زدایی درمانگاه شهدای دارخوین و اجـرای عملـیات پیشـگیرانه بـرای مقـابله با ویروس کـرونا ادامـه دارد(ما کرونا را شکست می دهیم)

گند زدایی درمانگاه شهدای دارخوین و اجـرای عملـیات پیشـگیرانه بـرای مقـابله با ویروس کـرونا ادامـه دارد(ما کرونا را شکست می دهیم)

1398/12/11 يكشنبه
گند زدایی درمانگاه شهدای دارخوین و اجـرای عملـیات پیشـگیرانه بـرای مقـابله با ویروس کـرونا ادامـه دارد(ما کرونا را شکست می دهیم)

پلمب قهوه خانه های عرضه دخانیات در شهرستان شادگان بدلیل کنترل و مقابله با بیماری کرونا آغاز شد.(ما کرونا را شکست می دهیم)

✅از شهروندان عزیز انتظار می رود تا حد الامکان از تردد در اماکن تجمعی دوری کرده و منازل خویش بمانند

1398/12/11 يكشنبه
پلمب قهوه خانه های عرضه دخانیات  در شهرستان شادگان بدلیل کنترل و مقابله با  بیماری کرونا آغاز شد.(ما کرونا را شکست می دهیم)
12>>>
نسخه قابل چاپ