کـــارگاه آمــوزشی

.برگزاری کارگاه سرطان (اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران)
مدرسان : مهندس محمدیان، دکتر ایار، خانم مهندس علاف

ساعت تدریس  8 الی 12
مدعوین : کلیه پرسنل مراکز بهداشت

برگزار کننده : واحد غیر واگیر

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 131071
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20398007 تعداد بازديد زيرپورتال: 441058 اين زيرپورتال امروز: 380 سایت در امروز: 13888 اين صفحه امروز: 200