کـــارگاه آمــوزشی

.برگزاری کارگاه سرطان (اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران)
مدرسان : مهندس محمدیان، دکتر ایار، خانم مهندس علاف

ساعت تدریس  8 الی 12
مدعوین : کلیه پرسنل مراکز بهداشت

برگزار کننده : واحد غیر واگیر

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 162126
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26419392 تعداد بازديد زيرپورتال: 560135 اين زيرپورتال امروز: 900 سایت در امروز: 41815 اين صفحه امروز: 45