اخبار

.

کارگاه آموزشی آشنایی با استاندردهای تبادل اطلاعات پزشکی به همت واحد آمار و مدارک پزشکی در تاریخ21/6/97 توسط استاد هادیانفر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت پرسنل مدارک پزشکی در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.فایل آموزشی این کلاس جهت بهره برداری ارائه گردیده است.
عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
Standards.pptx1.46 MB

بیشتر