آلبوم تصاوير


اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :


فرم ها و آئین نامه ها:   
-فرم 108 تنظیم خانواده
- فرم ثبت موارد فوت شماره (1) و شماره (2)
-فرم 1-103 بهداشت دهان و دندان فصلی
-فرم 2-103 خدمات بهداشت دهان ودندان ماهیانه
-فرم امتیاز دهی پایش چک لیست پزشکان و ماماهای تیم سلامت
نرم افزار ثبت مرگ ومیر شهرستان-
-نرم افزار اس پی اس اس جهت تحلیل شاخصهای مهم بهداشتی و مقایسه آن درمراکز روستایی با سطح شهرستان و دانشکده
- فایل سالنامه آماری بهداشتی یکساله شهرستان
-فایل ورود اطلاعات تفکیکی جمعیت روستایی و شهری شهرستان
- توزیع فرمهای سرشماری جمعیت در اسفند ماه هر سال در قالب فرم 101 سرشماری ،فرم استخراج اطلاعات سرشماری، فرمهای پوشش بیمه ای و فرم اطلاعات خانوارها
-فایل زیج حیاتی روستایی وشهری
 
زیرمجموعه: 3 مرکز شهری و روستایی،       10 مرکز روستایی
ارتباط با ما: 53722093


  

رویدادهای مهم


دوشنبه 23 تير 1399


تعداد بازديد اين صفحه: 3875
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26881040 تعداد بازديد زيرپورتال: 569721 اين زيرپورتال امروز: 951 سایت در امروز: 39688 اين صفحه امروز: 3