آلبوم تصاوير


اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :


اهداف و رسالت ها :
هدف کلی عبارت است از:ارتقاءسطح سلامت کودکان زیر 8 سال– مادران باردار- سالمندان 60 سال به بالا
- زنان میانسال و باروری سالم
 
 برنامه سالمندان: آموزش پرسنل در زمینه بهبود شیوه زندگی سالم سالمندان و انجام مراقبت های ادغام یافته سالمندان و محاسبه شاخص های مربوط به برنامه و پایش مراکز.
برنامه باروری سالم: محاسبه شاخص های انمیت نیدو بارداری ناخواسته و مرکز مشاوره -توزیع اقلام داروهای پیشگیری به مراکز-پایش مراکز 
 برنامه کودکان : نظام مرگ کودک 1تا 59 ماهه-آموزش پرسنل در زمینه مراقبت های روتین کودکان زیر 8 سال و مراقبت های ناخوشی اطفال-پایش بیمارستان دوستدار کودک-پایش مراکز و محاسبه شاخص ها-توزیع اقلام داروهای مانا و تقویتی به مراکز-برگزاری کمیته مرگ و کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر- کمیسیون شیر مادر
برنامه میانسال:آموزش پرسنل درزمینه مراقبت های روتین زنان میانسال جهت شناسایی و غربالگری بیماریها-پایش مراکز و محاسبه شاخص ها
برنامه مادران : آموزش پرسنل در زمینه مراقبت های روتین مادران باردارو یپگیری مادران باردار پر خطربا رضایت شخصی و مادران اعزامی به سطوح بالاتر- گزارش دهی موارد پر خطر به معاونت -پایش مراکز و محاسبه شاخص ها-برنامه ریزی جهت پیشگیری مادران پر خطر-توزیع اقلام داروهای تقویتی مادران باردار به مراکز
 


  

رویدادهای مهم


پنجشنبه 26 تير 1399


تعداد بازديد اين صفحه: 3480
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27023176 تعداد بازديد زيرپورتال: 573024 اين زيرپورتال امروز: 732 سایت در امروز: 34399 اين صفحه امروز: 1