شنبه 14 تير 1399  

ارتباط با ما

ارتباط با شبکه بهداشت و درمان شادگان.

آدرس شبکه بهداشت و درمان شادگان :
بلوار فتح المبین - روبروی پایانه شادگان-اهواز- شبکه بهداشت و درمان شادگان

شماره های تماس :
پیش شماره : 061
53722115

شماره فکس :
53722115

آدرس پورتال شبکه بهداشت و درمان

پست الکترونیکی :


HNShadegan@abadanums.ac.ir


شماره سیستم پیامک شبکه بهداشت:
300010171819