آلبوم تصاوير


اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :


 اهداف ورسالت:

1-بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر
2-کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان
3-اجرای برنامه هایآموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه هایبهداشت از عمده وظایف آن است .
4- ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
5-افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب
6-پیشگیری و کنترل کمبود آهنو کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه
7-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبودید در سطح جامعه
8-بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال
9-بهبود تغذیهگروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان(
10-اجرای طرحهایملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان
11-برنامه پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی
12-برنامه پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد
13-برنامه تجویزقطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین آ + د جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهتزنان 
14-مشاوره تغذیه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانههای بهداشت
15-مشاوره تغذیه ای با زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه
16-بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهایانجام گرفته
17-جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها
18-بررسیعملکرد و ارزشیابی نیروها و برگزاری کارگاه های آموزشی
19-آموزش های تغذیه ایبرون بخشی در سایر سازمانها و ادارات
20-مدیریت تغذیه در بحران و امنیت غذایی
IDD-21 
تشکیل کمیته
                                               
فرم وبرنامه ها:
1-چک لبیست پایش کادر بهداشت خانواده-گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه
2-چک لیست پایش عملکرد پزشک خانواده-گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه
3-چک لیست پایش خانه های بهداشت-گروه کارشناسان بهبود تغذیه
4-چک لیست مراقبت های تغذیه ای زنان باردار مخصوصاماما
5-فرم شماره1پایش وارزشیابی برنامه مشارکتی-حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان
6-فرم شماره2گزارش برنامه مشارکتی-حمایتی
7-فرم شماره2برنامه مشارکتی-حمایتی بنیاد علوی
8-فرم شماره3 شاخص عملکرد برنامه مشارکتی-حمایتی
9-فرم شماره4 شاخص عملکرد پیشترفت برنامه مشارکتی- حمایتی
10-1/4 گزارش پیشترفت برنامه مشارکتی-حمایتی
11-فرم روستا مهدهای روستایی شهرستان
12-فرم گزارش سنجی نمک های خوراکی مصرف اماکن ومراکز عرضه مواد غذایی توسط کیت یدسنجی سه ماهه
13-فرم اطلاعات تغذیه کودکان ومادران
14-فرم وضعیت تغذیه ایی خانه بهداشت
15-فرم شاخص عملکرد واحد بهبود تغذیه
16-فرم شاخص های عملکردطرح تامین وعده غذای گرم برای مهدها
17-فرم شاخص های تغذیه مادران باردار شهرستان
3مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی،
10مرکزبهداشتی درمانی روستایی
17ماما،60خانه بهداشت،


  

رویدادهای مهم


پنجشنبه 26 تير 1399


تعداد بازديد اين صفحه: 3235
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27018699 تعداد بازديد زيرپورتال: 572925 اين زيرپورتال امروز: 670 سایت در امروز: 29922 اين صفحه امروز: 1